5 φυσικά βοηθήματα ύπνου

Η χρήση φυσικών βοηθημάτων ύπνου για σύντομο χρονικό διάστημα συνήθως δεν οδηγεί σε εξάρτηση. Τα φυσικά βοηθήματα ύπνου έχουν χαμηλό κίνδυνο παρενεργειών ή επιπλοκών όταν χρησιμοποιούνται για σύντομο χρονικό διάστημα.