Ιουλία Χαριστού ΔιατροφολόγοςΧρήσιμα άρθραΑναιμία από ανεπαρκή λήψη Πρωτεϊνών

Αυξημένα επίπεδα Φερριτίνης

Τι είναι η φερριτίνη;

Η φερριτίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη αποθήκευσης σιδήρου του σώματος. Τα επίπεδα φερριτίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν έμμεσα πόσο σίδηρο υπάρχει στο σώμα. Η φερριτίνη έχει το σχήμα μιας κοίλης σφαίρας που επιτρέπει την είσοδο μεταβλητής ποσότητας σιδήρου για αποθήκευση (ως σύμπλοκα φωσφορικού υδροξειδίου του σιδήρου).