Κύριο χαρακτηριστικό της νόσου αποτελεί η εναδίπλωση ή η λανθασμένη αναδίπλωση μιας άλλης πρωτεΐνης που είναι ενδογενής του ανθρώπινου εγκεφαλικού ιστού, του β - αμυλοειδούς .Αν και η κυρία αιτία της νόσου παραμένει άγνωστη οι χαρακτηριστικές γεροντικές πλάκες και τα νευροινιδώδη δεμάτια περιέχουν συσσωματώματα του β-αμυλοειδούς, ενός πολυπεπτιδίου που παράγεται από μια μεγαλύτερη πρωτεΐνη γνωστή ως αμυλοειδής πρόδρομος πρωτεΐνη .Στους ασθενείς τα επίπεδα του β-αμυλοειδους είναι υψηλά και η πρωτεΐνη υφίσταται μια διαμορφωτική διαμόρφωση από μια διαλυτή πλούσια σε α-έλικες κατάσταση σε μια κατάσταση πλούσια σε β-πτυχωτά φύλλα και με τάση προς συσσωμάτωση.

Η διατροφή φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά την εμφάνιση ή/ και την εξέλιξη της νόσου. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το οξειδωτικό στρες και η συσσώρευση ελεύθερων ριζών εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της νόσου. Επίσης αρκετές έρευνες έχουν βρει συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών ικανοτήτων και τα επίπεδα συγκέντρωσης του φολικού οξέοςβιταμίνης Β12, Β6 και ομοκυστεΐνης στον ορό . Εντούτοις, οι διατροφικοί παράγοντες δεν μπορούν να μελετηθούν χωριστά, αλλά σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες που σχετίζονται με το Alzheimer, όπως γενετικούς, οιστρογόνα, χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Στο Διαιτολογικό Γραφείο της Κυρίας Χαριστού Ιουλίας  μπορούμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο υγιεινό διατροφικό πλάνο για ενήλικες. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες σε θρεπτικές ουσίες, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν, με βαση τις ιδιαιτερότητες τους ! 

Πίσω →