Διατροφή και αρτηριοσκλήρυνση

Οι επιπτώσεις της αρτηριοσκλήρυνσης είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής, οι στενώσεις των καρωτίδων, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι αποφράξεις των αρτηριών των κάτω άκρων, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ακρωτηριασμό.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να αναπτυχθεί η αρτηριοσκλήρυνση περιλαμβάνουν παράγοντες κινδύνου ή προδιαθεσικούς παράγοντες εκ των οποίων οι πέντε πιο σημαντικοί είναι :

  • το κάπνισμα,
  • η χοληστερίνη,
  • η υπέρταση,
  • το σάκχαρο και
  • η παχυσαρκία.

Καταπολεμώντας αυτούς τους παράγοντες, κάνουμε θαύματα και στην πρόληψη.

Στο Διαιτολογικό Γραφείο της Κυρίας Χαριστού Ιουλίας μπορούμε να συνθέσουμε το κατάλληλο διατροφικό πλάνο την μείωση της χοληστερίνης, του σακχάρου στο αίμα  και του λιπώδους ιστού, έτσι ώστε να μειώσουμε την ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρυνσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσωπικές διατροφικές ιδιαιτερότητες, που θα είναι, εύκολο να το τηρήσετε.

Πίσω →