Λιπαρά και Χοληστερίνη

Οι διάφοροι τύποι λιπαρών που βρίσκονται στη διατροφή μας έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη χοληστερίνη του αίματος. Το συνολικό επίπεδο χοληστερίνης στο αίμα μας μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τη μικρής πυκνότητας λιποπρωτείνη (LDL) –που κοινά ονομάζεται «κακή» χοληστερίνη – Κι την μεγάλης πυκνότητας λιποπρωτείνη (HDL)- που κοινά ονομάζεται «καλή» χοληστερίνη. Η LDL χοληστερίνη εναποτίθεται στις αρτηρίες προκαλώντας στένωση και αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές νόσους , ακόμη και για καρδιακή προσβολή. Η HDL χοληστερίνη αφαιρεί τα αποθέματα χοληστερίνης από τα τοιχώματα των αρτηριών μειώνοντας των κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων.

Τα κορεσμένα λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα συνολικής χοληστερίνης στο αίμα αυξάνοντας κυρίως την LDL χοληστερίνη. Τα μονοακόρεστα λιπαρά τείνουν να μειώνουν την LDL χοληστερίνη, ενώ διατηρούν στα σωστά επίπεδα την ΗDL χοληστερίνη. Τα πολυακόρεστα λιπαρά τείνουν να μειώνουν τα συνολικά επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα αλλά σε βάρος της ευεργετικής ΗDL χοληστερίνης. Τα αποτελέσματα των trans λιπαρών είναι λιγότερο εμφανή. Θεωρείται ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα λιπαρά του αίματος αυξάνοντας την LDL χοληστερίνη και μειώνοντας την ΗDL χοληστερίνη.

Επιπτώσεις Λιπαρών στα Επίπεδα Χοληστερίνης στο Αίμα

 

Είδος λιπαρών

Συνολική χοληστερίνη

LDL χοληστερίνη

ΗDL χοληστερίνη

κορεσμένα λιπαρά

αύξηση

αύξηση

Καμία επίπτωση

μονοακόρεστα λιπαρά

μείωση

μείωση

προστασία

πολυακόρεστα λιπαρά

μείωση

μείωση

μείωση

 

Στο Διαιτολογικό Γραφείο της Κυρίας Χαριστού Ιουλίας μπορούμε να συνθέσουμε το κατάλληλο διατροφικό πλάνο για την μείωση της χοληστερίνης και του λιπώδους ιστού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προσωπικές διατροφικές ιδιαιτερότητες, που θα είναι, εύκολο να το τηρήσετε.

 

Πίσω →