Τι είναι ο λιπώδης Ιστός

  • Μορφή συνδετικού ιστού
  • Κύρια περιοχή αποθήκευσης του πλεονάσματος ενέργειας με τη μορφή τριγλυκεριδίων.
  • Περιλαμβάνει τα λιποκύτταρα, τις φλέβες και τις ίνες του συνδετικού ιστού.

 

Χημική σύσταση του Λιπώδης Ιστού :

- Λίπος = 80-83%

- Νερό = 15-18%

- Πρωτεΐνες = 2%

 

Το Απαραίτητο λίπος

Περιλαμβάνει τα φωσφολιπίδια και τα σφιγγολιπίδια !

Απαραίτητα για τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, νευρικού ιστού (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός).

Άνδρες : το απαραίτητο λίπος κυμαίνετε στο 3-4% Σωματικού βάρους

Γυναίκες  :το απαραίτητο λίπος κυμαίνετε με το 9-12% Σωματικού βάρους

ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΙΟ ΦΥΛΟ ΤΟ ΛΙΠΟΣ: Περιοχή του στήθους, μηρών, ισχίου (Απαραίτητο για τις ορμονικές και αναπαραγωγικές διεργασίες)

Αποθηκευτικό λίπος

Το αποθηκευτικό λίπος περιλαμβάνει τα τριγλυκερίδια.

Κατανέμεται κυρίως στα υποδόρια και σπλαγχνικά διαμερίσματα.

Η  ποσότητά του αντικατοπτρίζει το πλεόνασμα ενέργειας του οργανισμού.

 

Πίσω →