Η σχέση μεταξύ της διατροφής, της προλακτίνης και του καρκίνου του μαστού (1).

Οι σχέσεις μεταξύ των διαιτητικών θρεπτικών συστατικών και της συγκέντρωσης της προλακτίνης στο πλάσμα, μελετήθηκαν σε 249 γυναίκες με ιστορικό μη δερματικών καρκίνων, μεταξύ γυναικών πρώτου βαθμού συγγένειας.

Για κάθε πεμπτημόριο πυκνότητας θρεπτικών ουσιών, ο λόγος πιθανότητας (OR), σε σχέση με το χαμηλότερο πεμπτημόριο, έχει αυξημένο (πάνω από το διάμεσο) η συγκέντρωση της προλακτίνης υπολογίστηκε με λογική παλινδρόμηση, λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία, την κατάσταση της εμμηνόπαυσης και τις τρέχουσες συνήθειες καπνίσματος.

Για τις πυκνότητες θρεπτικών ουσιών που εκτιμήθηκαν από δεδομένα ανάκλησης 24 ωρών υπήρξε μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης της προλακτίνης στο πλάσμα και της αύξησης της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών οξέων:

Η OR αυξημένης προλακτίνης στο άνω πεμπτημόριο ήταν 3.1  και υπήρξε αρνητική συσχέτιση με τη βιταμίνη C.

Για τις συνηθισμένες πυκνότητες θρεπτικών ουσιών (υπολογιζόμενες με ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφής) υπήρξε μια στατιστικά σημαντική τάση (P = 0,04) προς χαμηλότερες συγκεντρώσεις προλακτίνης με αυξανόμενη πυκνότητα νατρίου και μια οριακά σημαντική θετική τάση (P = 0,07) με την αυξανόμενη διαιτητική πυκνότητα των εξευγενισμένων σακχάρων.

1. Peter A Baghurst, Judith A Carman, Julie A Syrette, Katrine I Baghurst & Jeffrey M Crocker (1992). Diet, prolactin, and breast cancer. In American Journal of Clinical Nutrition. PubMed.

 

Πίσω →